Proces- en impactevaluatie

Aanleiding / context Schouders eronder is een landelijk programma, gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en uitgevoerd op het initiatief van Divosa, de Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG.  Het programma is bedoeld om de schuldhulpverlening in Nederland te verbeteren. Er gaat al veel goed in de schuldhulpverlening, maar het kan