Practice what you preach

Het sociaal domein is continu in beweging, Althans, de manier waarop we de dienstverlening met elkaar organiseren, de wet- en regelgeving maken, beleidskaders en visie van gemeenten en haar ketenpartners vaststellen. Tegelijkertijd is de ondersteuningsbehoefte van burgers in de kern al jaren onveranderd en zal in de toekomst ook niet snel veranderen. De organisatieveranderingen leveren…