Evaluatie Taalsnelweg naar Werk afgerond

Recent is de pilot Taalsnelweg naar Werk afgerond.  Deze ‘Taalsnelweg’ is daarmee een van de eerst afgeronde duale trajecten voor statushouders binnen het Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering (VOI). Deze pilot is een samenwerkingsverband tussen VluchtelingenWerk Nederland, de gemeenten Vijfheerenlanden, Molenlanden en Gorinchem en uitvoeringsorganisatie Avres. In de pilot is het programma van de Taalsnelweg naar Werk

Complex web van factoren beïnvloedt keuzes van professionals

Recent is het artikel dat we samen met Panteia en Muzus hebben geschreven, gepubliceerd in Sociaal Bestek.   Dit artikel is gebaseerd op de literatuurstudie die we gedaan hebben met subsidie van het UWV naar factoren die het afwegingskader van professionals beïnvloedt. Re-integratieprofessionals en jobcoaches die mensen met een arbeidsbeperking begeleiden, maken namelijk elke dag

Whitepaper de menselijke maat terug bij de overheid

Recent heeft Sociaal Bestek een extra whitepaper gepubliceerd met als titel “De menselijke maat terug bij de overheid”. We zijn er trots op dat ons eerdere artikel “Hoe een theoretisch model verbindend kan werken in de praktijk” een plekje heeft gekregen in deze interessante whitepaper!   Zoals de redactievoorzitter, Yvet Bommelje schetst: Het whitepaper bevat

Werk, hét geheime recept voor succes bij statushouders

Column Aida Buckle   Op 17 november 2020 heb ik de digitale herfstsessie ‘Evaluatieonderzoek versnelling arbeidsparticipatie vergunninghouders’ bijgewoond over de aanpak in gemeente Eindhoven. Tijdens deze online bijeenkomst werd het belang van werk in de participatie van statushouders weer bevestigd. De combinatie taal en werkervaring opdoen blijkt een belangrijke motor te zijn van integratie.  

koploper

OCO? Ooohh zo! Ons onderzoek naar onafhankelijke cliëntondersteuning in Den Bosch

ZINZIZ is in opdracht van Koplopergemeente ’s-Hertogenbosch gestart met een onderzoek naar het aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) in Den Bosch en de behoefte hieraan onder inwoners. In het bijzonder inwoners met een beperking. De aandacht voor onafhankelijke cliëntenondersteuning is de laatste jaren flink toegenomen, zowel vanuit het Rijk als vanuit de uitvoerende organisaties. Onafhankelijke