Het KwaliteitsRegister Sociaal Domein

Uitvoerders in het publiek sociaal domein hebben steeds meer te maken met complexe casussen. Dit vraagt behoorlijk wat van de uitvoerders wat betreft kennis, vaardigheden en mindset. Die professionaliteit wordt sinds 2021 metd het Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD)  inzichtelijk. Voor de uitvoerders zelf, maar ook voor werkgevers en de wetgever. Het Kwaliteitsregister draagt bovendien bij

interessante webinars

Overzicht webinars

Overzicht interessante webinars Ook aankomende maand bieden wij een aantal interessante webinars aan. We zetten ze even voor je op een rij. 12 oktober – Waarom Methodisch handelen? De afgelopen jaren is er veel aandacht voor vakmanschap, professionalisering en methodisch handelen. Het eerste wat dan vaak ter sprake komt, is: wat versta jij eigenlijk onder

Methodisich handelen

Methodisch handelen in de praktijk! Nu GRATIS voor medewerkers in het sociale domein

Methodisch handelen in de praktijk! Nu GRATIS voor medewerkers in het sociale domein Door methodisch te handelen voorkom je onnodige fouten. Het hoort bij een lerende organisatie en draagt bij aan de kwaliteit van werken. Dat maakt methodisch handelen één van de belangrijkste onderwerpen binnen het sociale domein. Methodisch handelen levert namelijk kritische, bewuste en

MET PSYCHISCHE KLACHTEN AAN HET WERK: HET KAN ALS WE ER MEER PRIORITEIT AAN GEVEN

Met psychische klachten aan het werk: het kan als we er meer prioriteit aan geven

Met de re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) voor mensen met psychische klachten worden taboes doorbroken en is werk een stuk dichterbij. Vier op de tien Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische klachten. Velen van hen hebben geen betaald werk. Deze groep heeft te maken met een dubbel negatief maatschappelijk stigma: het