Bolts on a Bridge

Welkom op de website van ZINZIZ !

 

ZINZIZ ondersteunt een resultaatgerichte en doelmatige uitvoering bij sociale diensten, sociale werkvoorzieningen en social enterprises. We richten ons daarbij op de kern: het duurzaam realiseren van zo regulier mogelijk werken van mensen.

We doen dat met resultaatgerichte trainingen & vakmanschap programma’s, prikkelende management coaching & praktische instrumenten.

Trainingen

Re-integratieprofessionals moeten als regievoerder een uitstroom optimaliseren en de instroom beperken. En daar tussenin effectief invulling geven aan arbeidsontwikkeling. Een lastige klus, waar elke professional wel wat hulp bij kan gebruiken. Met een krachtige combinatie van groepstrainingen, begeleide intervisie, training on the job & digitale leermiddelen bieden we uitdagend professionaliseringstrajecten met duurzame impact.

…..

Methodieken & instrumenten

We hebben jarenlange ervaring in het ontwikkelen van methodieken en instrumenten die professionals ondersteunen in het realiseren van duurzame, optimale participatie. We geloven er namelijk in dat methodieken effectiviteit en efficiëntie drastisch kunnen vergroten. Maar alleen als het instrument als middel wordt ingezet en niet als een doel op zich.

…..

Management coaching

Professionalisering beklijft pas echt als ook het management daar actief in meedraait. Het management kan immers borgen dat er verbindingen worden gelegd tussen beleid en uitvoering & tussen korte en lange termijn doelen. Focus in onze management coaching ligt op de rol van het management in creëren van randvoorwaarden, het verbinden van werkprocessen en het borgen van duurzame professionalisering.

…..

 • Vakmanschapprogramma zelfsturing bij The Colour Kitchen
 • Vakmanschapprogramma methodisch handelen bij Orionis Walcheren
 • Transformatie naar arbeidsbemiddelingsbedrijf bij Breed
 • Trainingsprogramma Situationeel leiding geven bij Werk voor Heerlen
 • Trainingsmodule sturen op zelfregie
 • Trainingsmodule ‘Methodisch handelen’ IDU consulenten
 • Trainingen empowerment (Hoofd, Hart & Handen) bij I_did_slow fashion
 • Training ‘Faciliteren en vergroten van zelfsturing’ bij Tilburg@Work
 • SKILLS Train de Trainer bij de Kandidatenmarkt
 • Projectleider Regionale werkgroep diagnose RAN Zuid Limburg
 • Optimaliseren primair klantproces
 • Ontwikkelen training werkgerichte cognitieve gedragstherapie voor werklozen
 • Ontwikkelen Routewijzer voor LPPGz samen met Verwey-Jonker Instituut
 • Motiverende gespreksvoering bij Diamant Groep
 • Methodisch handelen bij bestandsanalyse bij gemeente Vlaardingen
 • Handreiking uitvoering diagnostiek van SW-bedrijven van ‘nieuwe doelgroep’ voor SBCM
 • Doelgerichte & zorgvuldige groepsvoorlichting bij gemeente Spijkenisse
 • (Door)ontwikkelen & implementatie GGA bij AM Match
Paper cut of children read a book under tree on old book
Activiteiten ZINZIZ
Toekomstige evenementen
mrt 06

Train de Trainer SKILLS

6 maart - 15 maart